Ανακοινώσεις Τρίτων

Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα της ∆ημοτικής Κοινότητας Βόλου της ∆ημοτικής Ενότητας Βόλου του ∆ήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνοδευτικά έγγραφα