ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δ.Σ.Β.

Επιτροπή Εποπτείας Ασκουμένων Δικηγόρων του Δ.Σ.Β. (άρθρο 14 Κώδικα Δικηγόρων)

ΙδιότηταΟνοματεπώνυμοΚινητό
Α’ Αντιπρόεδρος, ως νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ.Β Διαμαντής Ιωάννης 6973824933
  Βουγιούκας Αναστάσιος 6942290017
  Ζαπάντης Κωνσταντίνος-Ούγκο 6948519032
  Καλαφάτη Ερασμία 6977082348
  Ταταριώτης Γεώργιος 6940778434

Επιτροπές Μητρώου (Α’ βάθμια και Β΄βάθμια)

1) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου

ΟνοματεπώνυμοΚινητό
Κόκκαλη Βασιλική 6944591537
Ντέντα Ολυμπία 6977059547
Παλιγιάννη Βασιλική 6976591417
Παντόπουλος Ηρακλής 6944885839
Στάμου Αμαλία 694426904

2) Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου

ΟνοματεπώνυμοΚινητό
Βακουφτσή Κωνσταντινιά 6937145227
Βογιατζάκης Ιωάννης 6937014218
Κουτσουβέλη Ελένη 6944786877
Μαραθιώτου Δήμητρα 6944347926
Μωραίτου Μαρίνα 6972603123

Αναπληρωματικά μέλη

1) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου
ΟνοματεπώνυμοΚινητό
Αργυρίου Φώτιος 2421035604
2) Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου
ΟνοματεπώνυμοΚινητό
Νιζάμης Βασίλειος 6945897049

Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Νομολογίας και Πληροφοριακών Μέσων

ΙδιότηταΟνοματεπώνυμο
Πρόεδρος Επιτροπής Παπαδόπουλος Δημήτριος
Αναπληρωτής Πρόεδρος Νιαβή Βασιλική
Τακτικό Μέλος Παπάζογλου Ιορδάνης
Τακτικό Μέλος Κότσιρας Αναστάσιος
Αναπληρωματικό Μέλος Στάμου Αμαλία

Επιτροπή Σχεδιασμού, Οργάνωσης, Υποστήριξης Εκδηλώσεων

ΙδιότηταΟνοματεπώνυμο
Πρόεδρος Επιτροπής Αχιλλέας Θεοχάρης
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ζαπάντης Κωνσταντίνος – Ούγκο
Τακτικό Μέλος Καρασιούτα Αικατερίνη
Τακτικό Μέλος Ντέντα Ολυμπία
Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Καραγιάννης του Απ.

Ι. Επιτροπή Κοινωνικής Παρέμβασης-Συνέργειας και Προστασίας Ατομικών & Κοινωνικών Δικαιωμάτων

ΙδιότηταΟνοματεπώνυμο
Πρόεδρος Επιτροπής Αθανασάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος Χρυσοχού Αργυρώ
Τακτικό Μέλος Μωραΐτου Μαρίνα
Τακτικό Μέλος Κατσιακιώρης Αλέξανδρος
Αναπληρωματικό Μέλος Καραγκούνης Ιωάννης

ΙΙ. Επιτροπή για τους Ασκούμενους και τους Νέους Δικηγόρους

ΙδιότηταΟνοματεπώνυμο
Πρόεδρος Επιτροπής Σαράφης Παναγιώτης
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τσιρογιάννης Θωμάς
Τακτικό Μέλος Νικολέρης Μιχαήλ
Τακτικό Μέλος Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Αναπληρωματικό Μέλος Δεληκούρα Σοφία

Οι παραπάνω Επιτροπές Μητρώου οργανώνονται και λειτουργούν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 128 και 129 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013, όπως ισχύει).