Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου

Εισάγετε το κεφάλαιο στο παρακάτω πεδίο για να υπολογίσετε αυτόματα το δικαστικό ένσημο.

Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228)
Σύνολο

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε 'Εκτύπωση'

Όνομα δικηγόρου
Όνομα ενάγοντος
ΑΦΜ ενάγοντος
ΔΟΥ ενάγοντος
Όνομα εναγομένου
Αιτιολογία