������������������������ ������

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ ΤΗΣ 26/09/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.45

                                                          ΠΡΟΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα Δικηγόρων

καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε  συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου,

την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δεύτερα  και ώρα 13.45.

 

 

                                                 Θέμα Μόνο

 Διενέργεια Δημοψηφίσματος (κατ΄άρθρο 138 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων), για την διατύπωση σύμφωνης ή μη άποψης των Μελών του Δ.Σ.Β. όσον αφορά στην προτεινόμενη χωροθέτηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Βόλου στη συνοικία Νεάπολης Βόλου [ Ο.Τ. 1274 (1274 β΄ και 1274 γ΄)].

Διατύπωση της θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του τιθέμενου στο Δημοψήφισμα ερωτήματος.

 

 

                                                        

              

                                                             Ο Πρόεδρος

                                                Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος