Ανακοινώσεις Τρίτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΤ5-11

Συνοδευτικά έγγραφα