Ανακοινώσεις Τρίτων

Έκδοση απόφασης για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγγραφης υποβολής αντίθετων απόψεων /ή της συγκατάθεσης των θιγομένων της παρ. 9 του αρ. 6Α του ν.2308/95, για ακίνητα της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλ

Συνοδευτικά έγγραφα