Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. 17/11/2023

Πρόσκληση

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα Δικηγόρων

καλούνται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε  έκτακτη συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου,

την 17η Νοεμβρίου  2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00.

  

Θέμα μόνο

 

 Διατύπωση θέσης – εισήγησης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Δ.Σ.Β. της 20ης Νοεμβρίου 2023.

 

  

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος