Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. 13/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00

Πρόσκληση

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα Δικηγόρων

καλούνται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε  έκτακτη συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου,

την 13η Νοεμβρίου  2023, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.00.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των

1.Κυβερνητικών εξαγγελιών νέων φορολογικών μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. (Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ.Ε. της 11ης Νοεμβρίου 2023)

2.Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Κυβερνητικές εξαγγελίες νέων φορολογικών μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λήψη αποφάσεων».

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος

 

Συνοδευτικά έγγραφα