Ανακοινώσεις ΔΣΒ

18 Νοεμβρίου 2023 | Λάρισα Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου DIVANI PALACE LARISSA ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ και ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ και ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνοδευτικά έγγραφα