Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ / Η ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δ.Σ.Β.  με τον Ξενώνα Αστέγων Βόλου – ειδικότερα δε της προσπάθειας δημιουργίας ενός «μηχανισμού» υποβοήθησης προσώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποια μορφή αστεγίας  (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή τυπολογία) – ενημερώνουμε και καλούμε τους κ.κ. Συναδέλφους που χειρίζονται υποθέσεις προσώπων που ανήκουν σε ομάδες αστέγων ή δυνητικά αστέγων, να προτείνουν στους εντολείς τους την επαφή με την εν λόγω κοινωνική υπηρεσία (ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ) για τη διερεύνηση λύσεων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Επισυνάπτεται σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του Ξενώνα Αστέγων Βόλου, που απευθύνεται σε Δικηγόρους-χειριστές σχετικών υποθέσεων.

 

 

                                                                Για τον Δ.Σ.Β.

 

                               Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

                        Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος              Ερασμία Νικ. Καλαφάτη

Συνοδευτικά έγγραφα