Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Διευκρινίσεις για το πλαίσιο Αποχής για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου , κατά τη δικάσιμο της 16η.03.2023)

Προς

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

(Υπόψη Διευθύνουσας και Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Προέδρων

κ.κ. Μ. Παπαδοπούλου και Β. Πολύζου, αντίστοιχα)

 

Αξιότιμες κ.κ. Πρόεδροι,

Σε συνέχεια σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με την δεύτερη από εσάς, διευκρινίζουμε και με το παρόν έγγραφό μας ότι κατά την αληθή έννοια της από 14.03.2023 σχετικής Ανακοίνωσης του Συλλόγους μας – ενόψει της αποχής των Μελών του Δ.Σ.Β. από τα καθήκοντα τους, την 16η Μαρτίου 2023, δυνάμει της από 14.03.2023 Απόφασης του Δ.Σ.  του Δ.Σ.Β. –  η αποχή δεν αφορά και δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις της οικείας της δικασίμου (16.03.2023) ενώπιον του Δικαστηρίου Σας (Μονομελές και Τριμελές) για τις οποίες ήδη έχουν κατατεθεί μέχρι και σήμερα (15.03.2023) δηλώσεις παράστασης από το σύνολο των διαδίκων (όπου αυτό είναι δικονομικά υποχρεωτικό) και δεν υφίσταται παράσταση με φυσική παρουσία νομικού παραστάτη διαδίκου, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας.

Συνεπώς, καταλαμβάνονται από την Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας περί αποχής μόνο οι περιπτώσεις που υφίσταται φυσική παρουσία νομικού παραστάτη – Μέλους του Δ.Σ.Β., εφόσον αυτονόητα αυτός δεν έχει τύχει σχετικής (κατ΄εξαίρεση) αδείας για την διενέργεια της δικονομικής - διαδικαστικής πράξης.

Τα παραπάνω θα επιβεβαιωθούν, κατά την αυριανή δικάσιμο, με παρουσία εκπροσώπου/εκπροσώπων του Συλλόγου μας ενώπιον των σχηματισμών του Δικαστηρίου Σας.                                                                                                                                

                                                         Για τον Δ.Σ.Β.

                          Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματ έας

                 Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος                         Ερασμία Νικ. Καλαφάτη