Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. 14/03/2023

Πρόσκληση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα Δικηγόρων

καλούνται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε  συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου,

την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.30.

 

 

Θέμα Μόνο

 

Λήψη απόφασης για αποχή ή μη των Μελών του Δ.Σ.Β. από την άσκηση των καθηκόντων τους, την 16η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την από 13.03.2023 σχετική Απόφαση – Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπή Προέδρων Δ.Σ.Ε.

 

 

Ο  Πρόεδρος

Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος