Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ανέδειξε τα διαχρονικά προβλήματα που αφορούν στη χρόνια υποβάθμιση, απαξίωση και υποστελέχωση υπηρεσιών, υποδομών και ελεγκτικών μηχανισμών, ακόμη και σε τομείς ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών και τη λειτουργία της Χώρας.

Το φοβερό αυτό δυστύχημα με θύματα κυρίως νέους ανθρώπους επιβεβαιώνει αυτοτελώς την ανάγκη για το σχεδιασμό μιας άλλης πολιτικής που θα συμβάλει στην ergaomnesπροστασία κρίσιμων κοινωνικών αγαθών και θα έχει στο επίκεντρο την αξία της ανθρώπινης ζωής, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των πολιτών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου στηρίζει την από 5/3/2023 Απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για τη συγκρότηση Επιτροπής από Μέλη της, προκειμένου να διερευνήσει - από νομική και ουσιαστική σκοπιά - τυχόν παρέμβαση των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, λόγω του ειδικού εννόμου συμφέροντος που έχουν, κατ’ άρθρο 90 Κώδικα Δικηγόρων, είτε με την κατάθεση μήνυσης είτε με παράσταση προς υπoστήριξη της κατηγορίας στην εκκρεμή ποινική διαδικασία  κατά  παντός  υπευθύνου που ήθελε τυχόν βρεθεί.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου καταδικάζει απερίφραστα κάθε συμπεριφορά δικηγόρου που επιχειρεί, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο, ως αντίθετη με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στην μνήμη των θυμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου   ζητά από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας :

  • Την ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος – σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο - και την απόδοση των ευθυνών, όπου ανήκουν.
  • Την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια όλων των συγκοινωνιών και την ουσιαστική προστασία επιβατών και εργαζομένων.

 

                                             Για τον Δ.Σ.Β.

                Ο Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

               Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος                   Ερασμία Νικ. Καλαφάτη

Photo Gallery