Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της, στις 5.11.2022, στην Λευκωσία, εισηγήθηκε στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων να αποφασίσουν αποχή των δικηγόρων μελών τους από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, από 21.11.2022. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις.

Επειδή στις 21/11/2022 ξεκινάει η αποχή δικηγόρων από την Νομική Βοήθεια, για τους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν λάβει σχετική απόφαση, το ΟΠΣ Ολομέλειας για την υποστήριξη των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων προβαίνει στις ακόλουθες αλλαγές που αφορούν την έκδοση γραμματίων Νομικής Βοήθειας:

α) Θα απενεργοποιηθεί η επιλογή Έκδοση/Ακύρωση Γραμματίου Νομικής Βοήθειας για τους Δικηγόρους που εκδίδουν οι ίδιοι μέσω του Portal

β) Δικαίωμα έκδοσης /Ακύρωσης Γραμματίου Νομικής Βοήθειας θα έχουν μόνο οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Συλλόγων οι οποίοι θα εισέρχονται ως  Admin του Portal κάθε Συλλόγου και θα προβαίνουν στην έκδοση των Γραμματίων Νομικής Βοήθειας.

γ) Στο υπάρχον μενού έκδοσης γραμματίων Νομικής Βοήθειας θα προστεθεί ένα υποχρεωτικό πεδίο στο οποίο θα καταχωρίζεται ο Αριθμός Πρωτόκολλου Αδείας που χορήγησε ο Σύλλογος, η συμπλήρωση του οποίου θα  επιτρέπει την έκδοσή του

δ) Στην εκτύπωση του γραμματίου θα τυπώνεται και ο «Αριθμός Πρωτοκόλλου Αδείας» που χορήγησε ο Σύλλογος

ε)Οι  Admin των Δικηγορικών Συλλόγων θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα έκδοσης  κατάστασης  γραμματίων νομικής βοήθειας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις άδειες.

   Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Στρατηγόπουλος                           Ερασμία Καλαφάτη