Ανακοινώσεις ΔΣΒ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

                     --------------------------                           

Κατόπιν της από 05.11.2022 σχετικής Απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας και τη μη μέχρι σήμερα επίλυση του σοβαρού προβλήματος παρά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, στην από 18.11.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αποχή  των  Μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους από την 21/11/2022  έως  και την 31/12/2022  από όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης, οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις και οι δικονομικές ενέργειες (προτάσεις, προσθήκες, ανταγωγές, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις κτλ), οι οποίες εξαρτώνται από την ημερομηνία καταθέσεως αγωγής κατά την (νέα) τακτική διαδικασία, που έχει ασκηθεί προ της 21-11-2022. Για την παροχή άδειας έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών και ενσήμων απαιτείται η υποβολή γραπτού αιτήματος προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου και η χορήγηση αυτής από τον Πρόεδρο ή (σε περίπτωση κωλύματος αυτού) από  τους Αντιπροέδρους (Α΄&Β΄) ή την Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Στρατηγόπουλος               Ερασμία Καλαφάτη