Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Εφέσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου)

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Συναδέλφους ότι, μετά από επαφές αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βόλου κ. Π.Γιάνναρο, με αντικείμενο τη σύντμηση του χρόνου εκδίκασης των Εφέσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου (δικάζον ως Εφετείο) σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ.17Α ΚΠολΔ, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνήθηκε να προστεθούν στις ήδη ορισθείσες δικασίμους περισσότερες υποθέσεις με ταυτόχρονη χρέωση αυτών σε περισσότερους Δικαστές.

Στο πλαίσιο αυτό, όποιος από τους κ.κ. Συναδέλφους  ενδιαφέρεται να λάβει συντομότερη δικάσιμο (είτε το πρώτον οριζόμενη, είτε από ήδη ορισθείσα), δικαιούται να υποβάλει σχετική Αίτηση Προτίμησης προς τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, επικαλούμενος βέβαια και το σχετικό λόγο που συνηγορεί υπέρ αυτής.

Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Στρατηγόπουλος                  Ερασμία Καλαφάτη