Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΩΝ)

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Συναδέλφους ότι έχει αποσταλεί από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βόλου προς τον Δ.Σ.Β. επικαιροποιημένο σχέδιο απόφασης επί αιτήσεων ανάκλησης (αποφάσεων) εγγραφής προσημείωσης (προς εξάλειψη αυτών), το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.dsvolou.gr, κατηγορία «Εργαλεία» - Υποδείγματα εγγράφων – δικογράφων) .

Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι όπως πλέον κάνουν χρήση του παραπάνω επικαιροποιημένου υποδείγματος, προς διευκόλυνση των ιδίων και προς συντόμευση του χρόνου δημοσίευσης των αποφάσεων.

Μετά από σχετική συνεννόηση με τον κ. Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βόλου, διευκρινίζεται ότι η αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακίνητου στην Απόφαση είναι προαιρετική.

Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Στρατηγόπουλος                    Ερασμία Καλαφάτη