Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ [ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023]

Ενόψει της έκδοσης του νέου Ημερολογίου του Συλλόγου, παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι που εμφανίζουν αλλαγή στα στοιχεία καταχώρησης τους (π.χ. διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ) να προβούν στην ενημέρωση αυτών μέσω του olomeleia.grμε τους προσωπικούς τους κωδικούς  και την αποθήκευση αυτών,  μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

 

    Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος                  Ερασμία Καλαφάτη