Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου - σε συνέχεια των από 10.09.2022 Απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων με την οποία εκφράστηκε η καθολική αντίδραση του σώματος στην προσθήκη της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ και προτάθηκε η στοχευμένη αποχή από τις σχετικές ποινικές υποθέσεις  με την από 12.09.2022/ 2ο Θέμα Απόφασή του αποφάσισε την αποχή των μελών του από ποινικές υποθέσεις πρώτου (α’) βαθμού δικαιοδοσίας, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), είτε κακουργηματικού είτε και πλημμεληματικού χαρακτήρα, μέχρι και την 31/12/2022.

Εξαιρούνται οι υποθέσεις που τελούν υπό παραγραφή (ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό), ή όπου υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρατούνται προσωρινά και για τους οποίους εξαντλείται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια Συλλόγου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ              ΕΡΑΣΜΙΑ Ν. ΚΑΛΑΦΑΤΗ